top of page
Löpon Csecsu Rinpocse: a világi ösvény
DWBA10807_ltr_init_kas_rmw.jpg

Szinte mind a 84 mahasziddha elérte a megvilágosodást egy életen belül, mert a titkos Mantrajánát, azaz a Gyémánt Út különleges módszereit alkalmazták, de kiváltképp azért, mert erős odaadással rendelkeztek tanítójuk felé. Egy megvalósított tanító és egy teljesen nyitott, odaadó tanítvány közötti kapcsolat az a feltétel, mely lehetővé teszi a nagyon gyors eredmény elérését. A következő, Naropa mahasziddháról szóló történetet bizonyára mindnyájan ismeritek: Naropa elismert tudósként tevékenykedett Nalandán, a korabeli buddhista egyetemen.

 

Kiváló ismerője volt Buddha minden tanításának. Abban az időben az volt a szokás, hogy a nem buddhisták az intézet négy kapuja közül az egyikhez mentek, hogy kihívják a buddhista "őröket" szemléletük megvédésére. A vita győztese tanítójává vált az ellenfélnek és tanítványainak, ezért elengedhetetlen volt, hogy az őrök mély tudással rendelkezzenek a buddhista látásmódot illetően, és képesek legyek teljes mértékben és logikusan prezentálni azt. Hosszú éveken át Naropa ilyen őr volt a Nalanda egyetem északi kapujánál. Bizonyos idő elteltével azonban Naropa elhagyta az egyetemet, ugyanis meg akarta találni Tilopát. Egy látomás során ráébredt, hogy Tilopa a tanítója, és találkoznia kell vele, hogy gyakorlása kiteljesedhessen. A Naropa és Tilopa közötti erős kapcsolat példája annak a gyors eredménynek, amivel egy ilyen kapcsolat megajándékozhat. Ennek köszönhetően volt képes Naropa eltávolítani a tudatát elhomályosító fátylakat. Egy nap Tilopa fejbevágta cipőjével Naropát: így távolította el az utolsó finom merev elképzelést tanítványa tudatából, aki így elérte a megvilágosodást.

Általában egy buddhista gyakorló számára a hagyományos és javasolt út azzal kezdődik, hogy menedéket vesz a Három Drágakőben (a Buddhában, a tanításokban, és a gyakorlókban). Így lép rá a buddhista ösvényre. A következő lépés a külső fogadalmak letétele és a tiszta életvitel megvalósítása. Ez arra irányul, hogy nem ártunk másoknak, és főleg a Dharma gyakorlására összpontosítunk. Ezután jön a belső fogadalom - a Bodhiszattva-fogadalom -, vagyis az, hogy elkötelezzük magunkat: elérjük a megvilágosodást azért, hogy minden lényt megszabadíthassunk a feltételekhez kötött lét szenvedéséből. Végül így érkezünk el arra a szintre, hogy elkezdhetjük a Gyémánt Út-gyakorlatokat.

Ma az ún. sötét korban élünk, amikor is globális szinten nagyon nehezek az életkörülmények. Buddha tanításai a világ számos részén még csak nem is ismertek, a legtöbb ember nem buddhista életformába születik bele. A nyugati társadalmakban jelen lévő feltételek mellett a jógi út a legalkalmasabb. Ez nem azt jelenti, hogy a szerzetesi életmód hagyományát helytelen követni, hanem ez nem követelmény, és sok ember számára megfelelőbb - a külső szerzetesi fogadalmak által megkövetelt fegyelmezettség nélkül - világi buddhistaként gyakorolni. A 84 mahasziddha közül szinte mindegyik a világi utat követte, csak kevés volt közülük szerzetes vagy apáca. Manapság a legtöbb ember számára a világi út természetes és hasznos. Véleményem szerint ezért Láma Ole Nydahl megközelítése valóban sok lényen képes segíteni. Buddha tanítási és módszerei azért vannak, hogy minél több lény hasznára váljanak - ez a tanítások célja. Meg kell érteniük minket, meg kell változtatniuk tudatunkat, meg kell értetniük velünk az ok és okozat működését, és így pozitív irányba terelni életünket. Láma Ole munkája pontosan ezt célozza. Nemcsak sok lény hasznára válik azzal, hogy egy nagyon hatékony módszert, a Phova gyakorlatát adja nekik, hanem rengeteg embert megérint és pozitív irányban változtatja meg életüket. Ezért teljes mértékben támogatom és értékelem tevékenységét.

Csecsu Rinpocse a 84 Mahasziddha-beavatás után adta ezt a tanítást 1997 májusában, Spanyolországban.

« Cikkek, tanítások

bottom of page